Malczyk

O firmie Lombard Nieruchomości Samochody Skutery

spacer
spacer

BIESZCZADY - Cisowiec k/Baligrodu

Pięknie położone przy rzece i lesie, dochodzące do drogi asfaltowej
3 działki z możliwością zabudowy o pow. 2,5 ha oddalone od siebie o około 200-300 m.

Działka nr 63/3 ,63/12 są obok siebie stok południowy obręb Cisowiec możliwość zabudowy dochodzą do rzeki i drogi gminnej asfalt, stykają sie z lasem

 

działka nr 196/2, 196/1 stykają sie ze sobą stok północno wschodni dochodzą do drogi gminnej asfalt obręb Mchawa

 

działka nr 4 obręb Mchawa pod szczytem góry południowa ekspozycja droga utwardzonaSprzedam tylko wszystkie jednocześnie!


Cena 160 000 PLN

W rozliczeniu może być uwzględniony samochód lub inne nieruchomości.

Telefon  601 33 25 89

email: malczyk@automarket.com.pl

 

 


 

spacer

spacer

spacer


bar


Zdjęcia: (kliknij na zdjęciu, aby zobaczyć powiększenie)
wróć do poprzedniej strony

Gmina Baligród

   Gmina obejmuje następujące wsie:

    Baligród, Łubne , Nowosiółki, Bystre, Jabłonki, Zahoczewie, Kielczawa, Rabe, Stężnica, Żerdenka, Żernica Niżna, Żernica Wyżna, Cisowiec, Kołonice, Roztoki Dolne, Mchawa. Gmina znajduje się w powiecie leskim i jest położona na terenie Międzynarodowego rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" wpisanego na listę UNESCO w Euroregionie Karpaty wschodnie.

    Teren gminy Baligród w większości pokrywają lasy oraz grunty leśne. Z tego powodu działalność mieszkańców nastawiona jest przede wszystkim na przemysł drzewny. Miejscowa ludność prowadzi również niewielkie gospodarstwa rolne. W gminie znajdują się obszary chronione, obejmujące tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym. Baligród oraz okoliczne tereny to bardzo ciekawe miejsca dla odwiedzających Bieszczady, ze względu na bogatą historię i ciekawe zabytki. Dodatkowym atutem jest położenie przy głównym szlaku komunikacyjnym, jakim jest duża obwodnica bieszczadzka. Mieszkańcy gminy wiążą duże nadzieje z perspektywami rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego - ze względu na występowanie w tym rejonie wód mineralnych. Oprócz wymienionych walorów gmina posiada nieliczne pozostałości po dawnych mieszkańcach tych ziem, góralach karpackich - Bojkach. Baligród to miejsce styku wielu kultur: polskiej i ukraińskiej, w tym bojkowsko-łemkowskiej, a w okresie międzywojennym również żydowskiej. Bojkowie, dawni dziedzice tej ziemi opuścili te tereny, a ślady ich pobytu są nieliczne. Dolina Hoczewki była miejscem tragicznych wydarzeń końca lat czterdziestych, toteż turysta nie znajdzie tu wiele zabytkowych cerkwi lub starych bojkowskich chałup. W zamian otrzyma znakomite walory przyrodnicze i turystyczne, bardzo dobrze rozwiniętą bazę turystyczną i agroturystyczną, szlaki piesze i rowerowe, natomiast zimą na zwolenników mocnych wrażeń czeka stok o standardzie FIS.

Okolice

Gmina Baligród jako baza może dostarczyć wiele wrażeń w czasie wędrówek po Bieszczadach. Ale nie zapominajmy o okolicy w której możemy zwiedzić takie miejsca jak:

   Mchawa - kaplica grobowa oraz kaplica odpustowa "Boga Ojca" z 1823 r.


   Nowosiółki - kaplica greckokatolicka z 1912 r.
   Nowosiółki - kościółek zbudowany w jedną noc ( z 2/3 sierpnia 1975r.)

Roztoki Dolne - cerkiew filialna z 1830 r.( obecnie filialny kościół rzymskokatolicki) Drewniane budowle ludowe - Zahoczewie, Nowosiółki, Roztoki Dolne, Baligród, Stężnica Rezerwaty i pomniki przyrody: - leśne: "Cisy na górze Jawor" w miejscowości Kołonice, "Woronikówka" we wsi Jabłonki - florystyczne: "Olsza kosa w Stężnicy" - geologiczne: "Gołoborze" naturalne rumowisko skalne piaskowca w miejscowości Rabe - pomnik przyrody, 300 letni grab w Baligrodzie

Cerkwisko w Kielczawie i Stężnicy.

Stary kamieniołom Rabe - uroczysko dla miłośników geologii.

Cmentarz żydowski w Baligrodzie - ok. 50 macew, w tym jedna z najstarszych macew, jakie znajdują się na tym terenie.

Cerkiew z 1829 r w Baligrodzie - unikalny przykład jednokopułowej, bezwieżowej, szczytowej cerkwi murowanej, obok dzwonnica z XIX w

Cmentarz wojskowy - żołnierzy radzieckich i polskich z lat 1944-47 w Baligrodzie.

Tablica upamiętniająca- tragedię 42 mieszkańców Baligrodu jaka miała miejsce 6 sierpnia 1944 r. ( ufundowana przez mieszkańców miejscowości).

Muzeum Przyrodniczo Łowieckie "Knieja" w Nowosiółkach - tel.+ 48 (013)469 41 85.

Pomnik gen. Karola Świerczewskiego w Jabłonkach

Jabłonki - cmentarz z czasów I wojny światowej

Pomniki wiary w Baligrodzie - kapliczka "Królowa Nieba", Rabe- kapliczka "Synarewo"

Żernica Niżna - kaplica p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej z 1932r.(na placu murowanej cerkwi z 1843r.)

Pomnik czołg T - 34 (centrum Baligrodu) - upamiętniający wyzwolenie Baligrodu przez Armię Radziecką 24 X 1944 r.


bar